Technický Facility Management

Udržujeme, prevádzkujeme, kontrolujeme, opravujeme a optimalizujeme technické vybavenie vašej budovy a zároveň zabezpečujeme aby boli splnené všetky zákonom stanovené požiadavky.

Technicky náročné nehnuteľnosti si vyžadujú servisných partnerov, ktorí zabezpečia spoľahlivú a bezchybnú prevádzku vďaka svojim odborným znalostiam a dlhoročným skúsenostiam.

Poskytnutím bezchybnej podpory zabezpečujeme našim klientom minimalizovanie rizika prerušenia výroby, zlyhania serverov, pokazenia výťahov, zastavenia klimatizačných systémov, alebo vypnutia montážnych liniek.

Naše činnosti