• Príjemnú návštevu nového centra Nivy zabezpečuje aj 25 pracovníkov STRABAG Property and Facility Services

    Nivy centrum je výnimočné naozaj vo všetkých smeroch – ide o modernú, technologicky vyspelú a pokrokovú budovu, ktorej už len základné parametre potvrdzujú, že ide o mimoriadny projekt. Spája autobusový terminál nadregionálneho významu s nákupným centrom, food courtom, tržnicou a zelenou strechou. Jeho developer kládol pri návrhu dôraz na bezpečnosť a ekológiu, a našim cieľom je zabezpečovať neustály komfort pre nájomcov, návštevníkov a cestujúcu verejnosť. Čo to znamená na ploche 250 000 m2 s dennou návštevnosťou rádovo v desiatkach tisíc ľudí, priblížil projektový manažér našej spoločnosti Tomáš Bojko.

  • Rozhovor s našim generálnym riaditeľom, uverejnený v aktuálnom čísle týždenníku o ekonomike a podnikaní TREND

    Spoločnosť STRABAG PFS vyhrala tender na technickú správu stanice Nivy – nákupného centra, autobusového terminálu a modernej mestskej tržnice v Bratislave.O správe Stanice Nivy v Bratislave, o tom, že facility manažment bude v budúcnosti zelenší, udržateľnejší a úspornejší než kedykoľvek predtým, prečo je dôvodom zdravia budov aj celkovej ochrany životného prostredia predovšetkým človek, aj o tom, prečo treba inšpirovať mladých, aby viac pracovali rukami a stali sa odborníkmi, hovorí Martin Belan, generálny riaditeľ spoločnosti STRABAG PFS.

    viac… https://www.trend.sk/biznis/buducnost-ktorehokolvek-biznisu-je-kombinacia-rozumu-ruk

  • Rozhovor s CEO spoločnosti v časopise Správa budov 3/2021 o projekte STANICA NIVY

    Spoločnosť STRABAG PFS sa stala víťazom tendra na výkon technického facility managementu v projekte Stanica Nivy. Ide o pomerne rozsiahlu polyfunkčnú stavbu. Aký prístup si vyžaduje projekt takéhoto rozsahu? Áno, sme veľmi radi, že STRABAG PFS bol v uvedenom tendri úspešný a bez akýchkoľvek pochybností môžem povedať, že ide o jednu z najväčších výziev, akej sme kedy na facility trhu čelili. Ide o spojenie nákupného centra, mestskej tržnice a autobusovej stanice, čo si, samozrejme, vyžaduje v určitej miere špecifický prístup, keďže už samotná stavba je špecifická, ale vzhľadom na naše skúsenosti a profesionalitu našich ľudí bude náš prístup veľmi podobný ako aj pri našich ostatných projektoch. V prvom rade bude veľmi odborný, zodpovedný a partnerský. Vždy je naším cieľom dať klientovi istotu, že sa môže venovať v prvom rade svojmu core biznisu a starostlivosť o budovu a o všetko, čo s ňou súvisí, môže nechať bez obáv na nás.