Výhody STRABAG PFS

STRABAG Property and Facility Services s.r.o. je jedným z vedúcich poskytovateľov kompletných facility management služieb.

 • Kvalita

  V rámci európskej skupiny Strabag Property and Facility Services máme prístup ku špeciálnym technickým a kvalitatívnym riešeniam ako aj kvalitnému know-how zdieľanému medzi našou európskou skupinou. Sme dynamicky sa rozvíjajúca organizácia s implementovaným managementom kvality. Disponujeme všetkými relevantnými ISO certifikátmi na trhu.

 • Flexibilita

  Keďže s našimi zákazníkmi vytvárame partnerské a hlavne dlhodobé vzťahy, sme schopní reagovať na zmenené požiadavky a včas flexibilne prispôsobiť naše služby. Naša komunikácia s klientami je neformálna a ústretová.

 • Plánovanie investícií

  Prostredníctvom dohodnutých plánov údržby a revízií vás STRABAG Property and Facility Services ochráni pred rastúcimi nákladmi na opravy. V prípade potreby vám radi pripravíme nevyhnutné rozpočty a plány investícií na krátkodobé aj dlhodobé obdobie.

 • Individuálny prístup a zodpovednosť

  Našim kľúčom k úspechu je komplexné porozumenie potrebám klienta. Každému zákazníkovi ponúkame individuálny prístup a špeciálnu starostlivosť. Férové konkurenčné prostredie, partnerský vzťah so zákazníkmi a dodávateľmi, dodržiavanie príslušnej legislatívy a technických noriem, minimalizovanie ohrozenia životného prostredia a pravidelné investovanie do zamestnancov sú zásady tvoriace základy našej filozofie. Usmerňovaní etickým kódexom, vytvárame zdravé a priateľské pracovné prostredie.

 • Územné pôsobenie prístup a zodpovednosť

  Naša spoločnosť územne pokrýva celé Slovensko aby sme boli ku klientom bližšie a vedeli reagovať na ich požiadavky. Máme pobočky v Bratislave, Trenčíne, Žiline, Zvolene, Banskej Bystrici a Košiciach.

 • Silné oddelenia

  Pre vysoko špecializované a odborné témy a servisy máme samostatne zriadené oddelenia ako oddelenie životného prostredia, oddelenie požiarnej ochrany a oddelenie energetického managementu. Naši experti na týchto oddeleniach sa špecializujú iba na tieto témy a tým získavajú výhodu pri odborných otázkach a riešení špecifických problémov.