Naši klienti

2254143_1200x
Slovnaft, a.s.

Objekt: 260 objektov

Klient: Slovnaft, a.s.
Plocha: 220.000 m² podlahovej plochy + 2,5 mil. m² zelenej plochy
Služby: Kompletný technický facility management.
Upratovanie, zimná a letná údržba.
Správa CAFM systému.
Správa zasadacích miestností, športového areálu a bazénu.
Správa školiaceho strediska.

nivy_03
Nadregionálne nákupné centrum, autobusová stanica a tržnica NIVY

Objekt: Objekt nákupného centra, autobusovej stanice a modernej tržnice

Klient: Apollo Property Management, s.r.o.
Plocha: 250.000 m²
Služby: Technický facility management.
Help Desk.
Rozhovor s CEO spoločnosti v časopise Správa budov 3/2021 o projekte STANICA NIVY

apollo_nivy_01
Nové Apollo s.r.o.

Objekt: Kancelársky komplex Apollo Nivy
Klient: Nové Apollo s.r.o. 

Plocha: 54.529 m² + plocha pre 880 parkovacích miest.

Služby: Bežná údržba.
Prevádzka kotolní a strojovní.
Prevádzka rozvodní a trafostaníc elektrického vedenia.
Prevádzka protipožiarneho systému.

budova_SLSP
Slovenská sporiteľňa, a.s.

Objekt: 161 objektov
Klient: Slovenská sporiteľňa, a.s. – región Západné Slovensko
Plocha: 68.000
Služby: Kompletný technický facility management.
Management v oblasti životného prostredia.

strabag
STRABAG, s.r.o.

Objekt: 3.151 objektov
Klient: STRABAGHAUS, centrála
Plocha: 23.000 m²
Služby:
Kompletný technický facility management.
Upratovanie.
Recepcia a strážna služba.

telekom
Slovak Telekom, a.s.

Objekt: 3.151 objektov
Klient: Slovak Telekom, a.s.
Služby: Podateľňa a reprografia.
Archív a registratúra.
Ochrana pred požiarmi.
Civilná ochrana.
Služby ochrany životného prostredia.

allianz
Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s.

Objekt: Centrála
Klient: Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s.
Plocha: 27.000 m² 
Služby: Kompletný technický facility management.
Management v oblasti životného prostredia.                             
Nájomná agenda.

mpsvr
MPSVaR, ÚPSVaR

Objekt: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky a Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 
Plocha: 300.000
Služby: Kompletný technický facility management.

 

slovenska_posta
Slovenská pošta, a.s.

Objekt: Všetky objekty v celej SR.
Plocha: 1.650 objektov.
Služby: Výkon odborných prehliadok a skúšok VTZ.          Opravy, údržba a servis hnuteľného majetku.

 

lenovo
Lenovo Slovakia, s.r.o.

Objekt: Centrála Digital Park 1
Klient: Lenovo Slovakia, s.r.o.
Plocha: 9.000 m² 
Služby: Technický facility management.
Upratovanie.
Správa plôch.
Recepcia a strážna služba.
Manažment v oblasti životného prostredia.

80086703
UniCredit Bank Slovakia, a.s.

Objekt: 78 objektov
Klient: UniCredit Bank Slovakia, a.s.
Plocha: 37.000
Služby: Kompletný technický facility management.
Upratovanie, zimná a letná údržba.
Služby podateľne a energetický manažment.
Help Desk.
Manažment v oblasti životného prostredia.