2254143_1200x

Objekt: 260 objektov
Klient: Slovnaft, a.s.
Plocha:
220.000 m² podlahovej plochy + 2,5 mil. m² zelenej plochy
Služby:
Kompletný technický facility management
Upratovanie, zimná a letná údržba
Správa CAFM systému

nivy_03

Objekt: Objekt nákupného centra, autobusovej stanice a modernej tržnice
Klient: Apollo Property Management, s.r.o.
Plocha: 70.000 m²
Služby:
Kompletný technický facility management
Zimná a letná údržba
Help Desk

telekom

Objekt: 3.151 objektov
Klient: Slovak Telekom, a.s.
Služby:
Podateľňa a reprografia
Archív a registratúra
Ochrana pred požiarmi
Civilná ochrana
Služby ochrany životného prostredia

lenovo

Objekt: Centrála Digital Park 1
Klient: Lenovo Slovakia, s.r.o.
Plocha:
9 000 m² 
Služby:
Technický facility management
Upratovanie
Správa plôch
Recepcia a strážna služba
Manažment v oblasti životného prostredia

budova_SLSP

Objekt: 161 objektov
Klient: Slovenská sporiteľňa, a.s. – región Západné Slovensko
Plocha:
68 000
Služby:
Kompletný technický facility management
Management v oblasti životného prostredia

strabag

Objekt: 3.151 objektov
Klient: STRABAGHAUS, centrála
Plocha: 23.000 m²
Služby:

Technický facility management
Upratovanie
Recepcia a strážna služba

allianz

Objekt: Centrála
Klient: Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s.
Plocha:
27 000 m² 
Služby:
Technický facility management
Management v oblasti životného prostredia

mpsvr

Objekt: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky a Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 
Plocha:
Služby:

 

slovenska_posta

Objekt:
Plocha:
Služby:

 

80086703

Objekt: 78 objektov
Klient: UniCredit Bank Slovakia, a.s.
Plocha:
37.000
Služby:
Kompletný technický facility management
Upratovanie, zimná a letná údržba
Služby podateľne a energetický manažment
Help Desk
Manažment v oblasti životného prostredia