Príjemnú návštevu nového centra Nivy zabezpečuje aj 25 pracovníkov STRABAG Property and Facility Services

Nivy centrum je výnimočné naozaj vo všetkých smeroch – ide o modernú, technologicky vyspelú a pokrokovú budovu, ktorej už len základné parametre potvrdzujú, že ide o mimoriadny projekt. Spája autobusový terminál nadregionálneho významu s nákupným centrom, food courtom, tržnicou a zelenou strechou. Jeho developer kládol pri návrhu dôraz na bezpečnosť a ekológiu, a našim cieľom je zabezpečovať neustály komfort pre nájomcov, návštevníkov a cestujúcu verejnosť. Čo to znamená na ploche 250 000 m2 s dennou návštevnosťou rádovo v desiatkach tisíc ľudí, priblížil projektový manažér našej spoločnosti Tomáš Bojko.